• Test pozwala przewidywać, jaką skuteczność sprzedażową osiągną badane osoby – TES posiada wysoką trafność prognostyczną potwierdzoną analizami statystycznymi w grupie blisko 1400 handlowców. Oznacza to, że wyniki jakie osoby badane uzyskują w teście, ściśle wiążą się z jakością ich pracy, np. liczbą klientów pod ich opieką, prowizją od sprzedaży czy nawet liczbą godzin spędzonych tygodniowo w pracy. 
  • Narzędzie pozwala odpowiednio dobrać szkolenia do potrzeb rozwoju działu handlowego

Raport indywidualny FRIS®

Najważniejsze narzędzie FRIS®, które nie tylko diagnozuje Twoje predyspozycje, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej powinieneś komunikować się z osobami o Twoim lub innych Stylach Myślenia. Kilkunastostronnicowy raport zawiera również informacje o tym jak odpowiadały i jakie miały preferencje inne osoby o Twoim Stylu Myślenia.

Badanie prowadzone jest w oparciu o model Human Performance Improvement (HPI). Na podstawie wyników badania możemy wskazać czynniki, które osłabiają lub wzmacniają efektywność organizacji i pracowników. Można dzięki temu określić cele rozwojowe dla organizacji oraz rekomendowane w tym względzie działania. 

Model HPI w oparciu o badania T.F. Gilberta (1996) wskazuje by efektywność ludzi i organizacji rozpatrywać pod kątek 6 zależnych od siebie obszarów, które da się zaobserwować w każdej firmie

 

 

Pobierz przykładowy raport

Koszt badania320 zł

Koszt badania 350 zł

Do ustalenia