Zarządzanie czasem

„Czas jest naturalnym surowcem, który dostajesz od życia. Jak przetwarzasz ten surowiec?”

Brian Tracy

 

Warsztaty zarządzania czasem pozwolą nabyć kompetnecje ułatwiajce szybsze osiągnięcie wyznaczanych celów.

 

Korzyści dla uczestnika:
• praktyczne zarządzanie własnym czasem  ienergią
• analiza zysków i strat w podejmowanych decyzjach
• Wyższa motywacja dostosowania skutecznych metod zarządzania czasem

28 czerwca 2016

 

 

              Biernat Szkolenia

             właścielem marki jest firma Tomasz Biernat Trend Media

        © 2016 • Created with WebWave