Warsztat negocjatora

Dobrzy negocjatorzy pozostawiają partnera z poczuciem wygranej.
 

Cele Warsztatu

- Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu negocjacji

- Rozwinięcie umiejętności stawiania celów negocjacyjnych i diagnozowania rzeczywistych potrzeb stron w negocjacjach

- Udoskonalenie umiejętności właściwego doboru strategii negocjacyjnej do sytuacji i zachowań partnerów

- Zwiększenie skuteczności realizacji założonych celów w odniesieniu do etapów procesu negocjacji

 

28 czerwca 2016

 

 

              Biernat Szkolenia

             właścielem marki jest firma Tomasz Biernat Trend Media

        © 2016 • Created with WebWave